Mezinárodní základní škola Glauchau

Domů / Blog

Novinky z
každodenní školní život

Sbohem, milá třído 4!

Během slavnostního ceremoniálu v tělocvičně ve dnech 5. a 6. července byli naši čtvrťáci vyznamenáni a rozloučili se s nimi. V rozlučkovém projevu paní ředitelka "zabalila" dětem do kufříku vzpomínky - včetně dojmů z povinných maškarních a domácích vyučovacích dnů: Vždyť to byla první maturitní třída tzv. korouhviček... Poté byly žákům předány vysvědčení, dárky a další ocenění. Poděkování studentů rodičům, živý zpěv a samozřejmě tradiční pouštění klobouků završily celou akci.

Za námi je emotivní loučení - bouřlivé, ale i se slzou nebo dvěma v zavazadle. Před vámi - milí čtvrťáci - leží nové cesty, na které se můžete odvážně a s očekáváním vydat. Doufáme, že si čas strávený v IGS uchováte ve svých srdcích jako poklad. Budeme na vás vzpomínat!

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.