Mezinárodní základní škola Glauchau

Domů / Blog

Novinky z
každodenní školní život

Bezpečně v silničním provozu se systémem ADACUS

Dne 3. března 2023 navštívil první třídy naší školy legrační papoušek Adacus. Hravou formou nám pomohl zopakovat a upevnit pravidla silničního provozu. Paní Müllerová z ADACu připravila v odpolední učebně dopravní hřiště s opravdovými semafory a přechody. Děti si mohly v různých rolích vozidel nebo chodců vyzkoušet, co je důležité pro bezpečné chování. Zajímavý projekt na (životně) důležité téma. Děkujeme ADAC za realizaci vstřícnou k dětem.

D. Schäfer/K. Kaschig - Třídní učitel 1a/1d

 

Bezpečnost silničního provozu

Dne 3. března navštívila naši školu paní Müllerová z ADAC. S našimi prvňáčky si povídala o bezpečnosti silničního provozu. Paní Müllerová nám ukázala obrázky situací, které se mohou stát chodci. Děti si o těchto situacích povídaly, a zda se chodci zachovali správně, nebo špatně. Ukázala dětem, jak se mají v silničním provozu chovat a být opatrní. Paní Müllerová vytvořila dopravní situaci se dvěma semafory a ulicí. Děti byly buď autem/motocyklem, nebo chodcem a měly sehrát různé dopravní scénky. Tímto způsobem si mohly procvičit bezpečnost na silnici.

K. Kaschig – Vedoucí třídy 1d

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme s rozšířením, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.