Trường tiểu học quốc tế Glauchau

Trang chủ / Sinh viên

Thư viện

IGS Glauchau

Thư viện của chúng tôi đã tồn tại từ năm 2007 và nhờ có nhiều sự đóng góp từ phụ huynh và trẻ em, nhiều lựa chọn sách, trò chơi, băng cassette và video / DVD có sẵn. Về vấn đề này, một lần nữa, rất cám ơn tất cả những người đã đóng góp cho việc này. Sách có thể được mượn và trả lại trong những giờ mở cửa tiếp theo. Cô Lindig quan tâm đến thư viện trường học của chúng tôi bằng cả trái tim và tâm hồn.

Giờ mở cửa:
Thứ Sáu từ 13:30 đến 14:00

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.