Trường tiểu học quốc tế Glauchau

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Bắt đầu mở
7:10 – 7:30

Giờ 1
07:30 – 08:15

Nghỉ ngơi nhỏ
08:15 – 08:20

Giờ thứ 2 + bữa sáng
08:20 – 09:15

Nghỉ sân
09:15 – 09:40

Giờ thứ 3
09:40 – 10:25

Nghỉ ngơi nhỏ
10:25 – 10:30

Giờ thứ 4
10:30 – 11:15

Nghỉ ngơi nhỏ
11:15 – 11:20

Giờ thứ 5
11:20 – 12:05

Giờ thứ 6
12:05 – 13:05

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.