Trường tiểu học quốc tế Glauchau

Trang chủ / Sinh viên

Ngày lễ &ngày cầu nối

Các ngày nghỉ trong năm học 2023/24

 • Kỳ nghỉ hè: Thứ năm 20.06.2024 – Thứ Sáu 02.08.2024

 

Trại trẻ em của chúng tôi:

 • Kỳ nghỉ hè: 01.-05.07.2024 và 29.07.-02-08.2024
 • Herbstferien 7.-11-10.2024
 
 

Các ngày nghỉ trong năm học 2024/25

 • Kỳ nghỉ mùa thu: Thứ Hai 07.10.2024- Thứ Sáu 18.10.2024
 • Ngày lễ Giáng sinh: Thứ Hai 23.12.2024 – Thứ Tư 03.01.2025
 • Kỳ nghỉ đông: Thứ Hai 17.02.2025 – Thứ Sáu 28.02.2025
 • Ngày lễ Phục sinh: Thứ Sáu 18.04.2025 – Thứ Sáu 25.04.2025
 • Kỳ nghỉ hè: Thứ Hai 30.06.2025 – Thứ Sáu 08.08.2025
 

Trường học và trung tâm chăm sóc sau giờ học đóng cửa vào những ngày sau:

 • Thứ Sáu 04.10.2024 (ngày cầu nối sau Ngày Thống nhất nước Đức)
 • Thứ Sáu 01.11.2024 (ngày bắc cầu sau Ngày Cải cách)
 • Thứ Sáu 30.05.2025 (ngày cầu sau Ngày Thăng thiên)

 

Unser Programm in den Sommerferien:

Sommer 0.Woche Klasse 1&2       Sommer 0. Woche Klasse 3&4

Sommer 1.Woche Klasse 1&2        Sommer 1.Woche Klasse 3&4

Sommer 2.Woche Klasse 1&2       Sommer 2.Woche Klasse 3&4

Sommer 3.Woche Klasse 1&2       Sommer 3.Woche Klasse 3&4

Sommer 4.Woche Klasse 1&2       Sommer 4.Woche Klasse 3&4

Sommer 5.Woche Klasse 1&2       Sommer 5.Woche Klasse 3&4

Sommer 6.Woche Klasse 1&2       Sommer 6.Woche Klasse 3&4

 

 

 

 

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.