Trường tiểu học quốc tế Glauchau

Trang chủ / Ngày

Ngày &giờ

Đối với tất cả các ngày khác của lớp học, vui lòng sử dụng lịch của phụ huynh chúng tôi trên Lernsax.

29.-31.05.2024
Kindertagsprojekt

04.06.2024
Schülerratssitzung

05.-07.06.2024
Language Camp Klassen 3

10.06.2024
Werken – Phänomenia Klassen 4

11.06.2024, 8:00-13:00 Uhr
Sportfest

18.06.2024, 15:30-16:45 Uhr
Feierstunde Klassen 4a und 4b

18.06.2024, 17:00-17:45 Uhr
Feierstunde Klasse 4c

19.06.2024
Schülervollversammlung und Zeugnisausgabe

29.07.2024
Elternabend Klassen 1

03.08.2024
Schulanfangsfeiern Klassen 1

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.